Η HMD κατασκευάζει 2 δεξαμενόπλοια με μεθανόλη

Laxman Pai22 Αυγούστου 2019
Pic: Ινστιτούτο Μεθανόλης
Pic: Ινστιτούτο Μεθανόλης

Δύο νέα δεξαμενόπλοια διπλής καύσης ικανά να λειτουργούν με καθαρή καύση Μεθανόλη, Mari Couva και Mari Kokako ονομάστηκαν στο Hyundai Mipo Dockyard (HMD) από τους ιδιοκτήτες Marinvest και Waterfront Shipping.

Το Ινστιτούτο Μεθανόλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκτόξευση των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς προϊόντων 49.000dwt.

"Η εκτόξευση του Mari Couva και του Mari Kokako αποτελεί ορόσημο για την αποδοχή της Μεθανόλης ως ασφαλούς και αξιόπιστου καυσίμου πλοίων που μπορεί να ανταποκριθεί στους κανονισμούς IMO2020 και να δημιουργήσει ένα μονοπάτι για τη μείωση της μεταφοράς άνθρακα", δήλωσε ο Greg Dolan, Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Μεθανόλης.

"Το γεγονός ότι τα νέα πλοία διαθέτουν πιο αποδοτικούς κινητήρες ικανούς να επιτυγχάνουν συμμόρφωση με το πρότυπο IMO NOx Tier III χωρίς άλλη τροποποίηση αποδεικνύει ότι πρόκειται για τεχνολογία που προχωράει με συνέπεια", πρόσθεσε.

Άλλα δύο σκάφη θα ενταχθούν στο στόλο Waterfront πριν από το τέλος του έτους, που ανήκει στην NYK και Mitsui / IINO Kaisha και ναυλωμένο να Waterfront Ναυτιλία.

Η νέα χωρητικότητα θα ενταχθεί στα επτά υπάρχοντα δεξαμενόπλοια διπλού καυσίμου που λειτουργούν από την Waterfront Shipping, τα οποία πρόσφατα σηματοδότησαν 50.000 ώρες λειτουργίας χωρίς προβλήματα στη μεθανόλη ως καύσιμο.

Η χρήση της μεθανόλης ως καυσίμου απαιτεί πολύ λίγες πρόσθετες επενδύσεις στο πλοίο, δεδομένου ότι το καύσιμο είναι υγρό και έχει ιδιότητες χειρισμού παρόμοιες με εκείνες των συμβατικών καυσίμων αποστάξεως. Αυτό το καθιστά κατάλληλο τόσο για νέες κατασκευές όσο και για έργα ανακατασκευής, με ελάχιστη επίδραση στον χώρο φορτίου και απλή διαδικασία εκπαίδευσης για το πλήρωμα.

Το ενδιαφέρον για τη χρήση της μεθανόλης ως καυσίμου πλοίων συνέχισε να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, με πολλά ερευνητικά έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη για να ερευνήσουν την καταλληλότητα των καυσίμων πλοίων σε πολλαπλούς τύπους πλοίων.

"Η επένδυση σε αυτά τα σκάφη είναι ένα τέλειο παράδειγμα εταιρειών που θέλουν να διερευνήσουν καινοτόμους τρόπους για να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες απαιτήσεις εκπομπών για τον ναυτιλιακό τομέα, κάτι που συνεχίζεται σε προγράμματα επίδειξης πλοίων στην Ευρώπη, την Κίνα και τη Σιγκαπούρη", δήλωσε ο Chris Chatterton, το Ινστιτούτο Μεθανόλης.

"Αναμένουμε ότι η εφαρμογή των κανονισμών του IMO2020 θα αυξήσει περαιτέρω το ενδιαφέρον για τη Μεθανόλη ως καύσιμο πλοίων που μπορεί να προσφέρει οικονομικά αποδοτική συμμόρφωση", πρόσθεσε.

Κατηγορίες: Ναυπηγική, Σκάφη, Τάσεις δεξαμενόπλοιων, Τεχνολογία