Σιγκαπούρη Ταμεία Green Marine Fuel Program

Shailaja A. Lakshmi3 Οκτωβρίου 2018
Dr. Lam Pin Min, Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Υγείας. Φωτογραφία: Ναυτική και λιμενική αρχή της Σιγκαπούρης
Dr. Lam Pin Min, Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Υγείας. Φωτογραφία: Ναυτική και λιμενική αρχή της Σιγκαπούρης

Η Ναυτική και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) έχει διαθέσει περίπου 3,64 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πράσινης Ενέργειας για τη στήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης καθαρότερων εναλλακτικών καυσίμων πλοίων όπως τα βιοκαύσιμα και η μεθανόλη.

Ο κ. Lam Pin Min ανακοίνωσε πρωτοβουλίες της Ναυτικής και Λιμενικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MPA) ότι οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ταμείο για την έρευνα και την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων για την τήρηση των μελλοντικών κανονισμών για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Είπε, να προετοιμάσει τη βιομηχανία καυσίμων της Σιγκαπούρης πριν από το 0,5% παγκόσμιο όριο θειούχων ναρκωτικών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020 και να στηρίξει την Ε & Α στα εναλλακτικά καύσιμα καθώς και την ψηφιοποίηση.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με θέματα όπως η παγκόσμια διαθεσιμότητα καυσίμων, οι επιλογές συμμόρφωσης, τα καθεστώτα επιβολής και οι εξελίξεις για το ΥΦΑ ως καύσιμο πλοίων.

Για να προετοιμάσει τη βιομηχανία για το παγκόσμιο όριο θειώσεως 0,5 τοις εκατό, η MPA θα δημοσιεύσει ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον κατάλογο των προμηθευτών καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο στη Σιγκαπούρη μέχρι τα μέσα του 2019. Το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Αρκετοί προμηθευτές καυσίμων και πετρελαϊκές εταιρείες όπως οι Shell, ExxonMobil και BP επιβεβαίωσαν επίσης την ετοιμότητά τους να προμηθεύσουν καύσιμα συμμορφούμενα με το 0,5% έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η MPA θα δημιουργήσει μια νέα ομάδα εργασίας με τη βιομηχανία για να ξεκινήσει μια βιομηχανική οδική χαρτογράφηση για να προετοιμάσει τη βιομηχανία καυσίμων της Σιγκαπούρης για το μέλλον. Η ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία της MPA, θα αναπτύξει έναν χάρτη πορείας ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγούς όπως η ψηφιοποίηση και η καινοτομία, η διαφάνεια και η παραγωγικότητα στον τομέα. Η ομάδα εργασίας θα εργαστεί για την ολοκλήρωση του οδικού χάρτη έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενέργεια, Καύσιμα & Λιπαντικά, Κυβερνητική ενημέρωση, Κυβερνητική ενημέρωση, Λιμάνια, Περιβάλλον, Τεχνολογία