Η Βρετανία θα παραμείνει στην αγορά άνθρακα της ΕΕ μέχρι το 2020

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe21 Μαρτίου 2018
Αρχείο εικόνας (CREDIT: AdobeStock / (c) Snap Happy)
Αρχείο εικόνας (CREDIT: AdobeStock / (c) Snap Happy)

Η Βρετανία προτίθεται να παραμείνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης (ETS) τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης διαπραγμάτευσης της από το 2013-2020, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας την Τετάρτη.
Η κατάσταση της συμμετοχής της Βρετανίας στο καθεστώς μετά την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2019 ήταν μέχρι σήμερα ασαφής.
Η κ. Claire Perry, υπουργός Ενέργειας και Καθαρής Ανάπτυξης δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί επίσημα με τους ευρωπαίους νομοθέτες, αλλά η κυβέρνηση επιθυμούσε να παράσχει ασφάλεια για τις εταιρείες που καλύπτονται από το σχέδιο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης.
Μίλησε σε μέλη της υποεπιτροπής της ΕΕ για την ενέργεια και το περιβάλλον, στην ανώτερη έδρα του κοινοβουλίου.
Η Βρετανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πομπός αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη και ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η βιομηχανία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών αδειών στο ETS, οι οποίες χρεώνουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσια για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκπέμπουν.
Οι εταιρείες από αυτούς τους τομείς ζήτησαν από τη Βρετανία να παραμείνει στο σύστημα έως το τέλος της τρέχουσας φάσης διαπραγμάτευσης, για να αποφευχθεί η διαταραχή, αλλά χωρίζονται σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή της Βρετανίας στο σύστημα.
Ο Perry δήλωσε ότι η Βρετανία έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει μια τιμή για τον άνθρακα ως μέσο για τη μείωση των εκπομπών, αλλά θα χρησιμοποιήσει την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να «εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να δούμε αν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες» για να το επιτύχει αυτό.
Οι κανόνες του ETS καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ οι εμπειρογνώμονες του κλάδου έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να είναι πολιτικά δύσκολο να δικαιολογηθεί η παραμονή τους στο σύστημα.
Η Βρετανία έχει έναν νομικά δεσμευτικό στόχο να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου, όπως αυτά που παράγονται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, κατά 80% από τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2050.

Αναφορά από τη Susanna Twidale

Κατηγορίες: Ενέργεια, Καύσιμα & Λιπαντικά, Κυβερνητική ενημέρωση, Νέα, Νομικός, Περιβάλλον, Συμβάσεις, Τάσεις δεξαμενόπλοιων, Χρηματοδότηση