Η EDF πωλεί το σταθμό LNG Terminal Dunkirk

Laxman Pai5 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: LNG της Δουνκέρκης
Εικόνα: LNG της Δουνκέρκης

Η ευρωπαϊκή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Η Électricité de France (EDF) έχει πουλήσει το μερίδιό της στο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου Dunkirk (LNG), αφού έλαβε τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ολοκληρωμένης ενεργειακής εταιρείας, οι λεπτομέρειες που περιγράφονται στο ανακοινωθέν Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου παραμένουν αμετάβλητες, δεδομένου ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με βάση μια μέση αξία της επιχείρησης ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία LNG Dunkerque.

Η διάθεση θα συμβάλει στη μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους του Ομίλου ΕΤΑ κατά 1,5 δις ευρώ.

Με τη συναλλαγή, ο Όμιλος έχει πλέον πραγματοποιήσει 9,6 δισ. Ευρώ από το στοχευμένο σχέδιο διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 10 δισ. Ευρώ. Ο στόχος της οριστικοποίησης του σχεδίου μέχρι το τέλος του 2018 επιβεβαιώνεται.

Βασικός παράγοντας στην ενεργειακή μετάβαση, ο όμιλος EDF είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία ηλεκτρισμού που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της επιχείρησης: παραγωγή, μεταφορά, διανομή, ενεργειακός εφοδιασμός και εμπορία, ενεργειακές υπηρεσίες.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στις ενεργειακές πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο μίγμα παραγωγής βασισμένο σε πυρηνική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θερμική ενέργεια.

Ο Όμιλος ασχολείται με την παροχή ενέργειας και υπηρεσιών σε περίπου 35,1 εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων τα 26,5 εκατομμύρια στη Γαλλία. Ο Όμιλος παρήγαγε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 70 δισ. Ευρώ το 2017. Η EDF είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατηγορίες: Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, ΥΦΑ