Ο όγκος της Alfa Laval, κέρδος και οι δύο Beat Street

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe23 Απριλίου 2018
(Αρχείο αρχείου: Alfa Laval)
(Αρχείο αρχείου: Alfa Laval)

Η μηχανολογικός όμιλος Alfa Laval ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη και προσλήψεις παραγγελιών πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, χάρη στην ανάκαμψη στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τη Δευτέρα και η πρόβλεψη της ζήτησης θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Η εταιρεία, κατασκευαστής προϊόντων όπως εναλλακτών θερμότητας, διαχωριστών και εξοπλισμού επεξεργασίας νερού έρματος, ανέφερε την παραγγελία 10,0 δισεκατομμυρίων κορωνών, πάνω από τα 9,6 δισεκατομμύρια που είδαν οι αναλυτές.
"Η βελτίωση της δραστηριότητας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στην ξηρά, καθώς και στον υπεράκτιο τομέα, συνέβαλε τόσο στην ενέργεια όσο και στη ναυτιλία, ανέφερε μια κάπως καλύτερη παραγγελία από ό, τι περίμενε", ανέφερε σε δήλωσή του.
Η σουηδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν σε 1,497 δισ. Κορών (1,769 δισ. Δολάρια) από 1,279 δισ. Δολάρια, σύμφωνα με πρόβλεψη της Reuters για 1,370 δισ. Κορώνες.
Η Alfa Laval δήλωσε επίσης ότι αναμένεται ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος θα αυξηθούν κάπως σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη ύψους 1 δισεκατομμυρίου κορωνών.
"Λόγω της έντονης αναπτυξιακής τάσης για τη λήψη πρόσθετων επενδυτικών αποφάσεων θα ληφθούν αποφάσεις για την εξασφάλιση της παραγωγικής ικανότητας και των επιδόσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού μας", ανέφερε η εταιρεία.

Οι μετοχές της Alfa Laval αυξήθηκαν κατά 3,7% σε 1101 GMT.

Αναφορά από τον Johannes Hellstrom

Κατηγορίες: Επεξεργασία νερού έρματος, Ναυτικός Εξοπλισμός, Συμβάσεις, Υπεράκτια Ενέργεια, Χρηματοδότηση