Πρώτη παράδοση από την εταιρία Titan LNG στο γερμανικό λιμάνι του Mukran

Shailaja A. Lakshmi4 Νοεμβρίου 2018
Pic: Τιτάν LNG
Pic: Τιτάν LNG

Η LNG της Titan, ο κορυφαίος προμηθευτής LNG για τους θαλάσσιους και βιομηχανικούς χρήστες στη Βορειοδυτική Ευρώπη, ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη παράδοση του Bunker LNG στο λιμάνι Mukran στο νησί Rügen της Βαλτικής Θάλασσας.

Οι παραδόσεις φορτηγών επιτρέπουν την παράδοση του ΥΦΑ οπουδήποτε. Για σκάφη που απαιτούν ΥΦΑ, είναι δυνατόν να παραδοθούν σε γερ ανικούς λι ένες σε τι ές κάτω από την τι ή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων.

"Η διαδικασία έγκρισης για την απόκτηση άδειας στο bunker καθίσταται όλο και πιο τυποποιημένη και οι εγκρίσεις γίνονται ταχύτερα από τα λιμάνια. Το LNG ως καύσιμο καυσίμων κερδίζει έλξη ως το ίδιο το καύσιμο, τα οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη γίνονται γνωστά », σχολίασε ο Jippe van Eijnatten, διευθυντής ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία του ΥΦΑ της Titan, αυτή η παράδοση πραγματοποιήθηκε σύντομα και η LNG του Τιτάνα θα ήθελε να ευχαριστήσει το πλήρωμα του πλοίου και το προσωπικό του λιμένα Mukran για την εξαιρετική συνεργασία.

Το φυσικό αέριο Titan LNG που εδρεύει στο Άμστερνταμ προμηθεύει και μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο σε θαλάσσιες και βιομηχανικές αγορές.

Κατηγορίες: Ενέργεια, Λιμάνια, Σκάφη, ΥΦΑ