Ιαπωνία: Ένας σταθμός γεώτρησης LNG;

Από τον Joseph R Fonseca26 Απριλίου 2018
(Φόρουμ Μεταφορών)
(Φόρουμ Μεταφορών)

Νέα μελέτη εξετάζει την στρατηγική της ιαπωνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία υποδομής για φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο πλοίων.

Μια νέα έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών του ΟΟΣΑ αξιολογεί τη φιλοδοξία της Ιαπωνίας να γίνει διεθνής κόμβος ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η ιαπωνική κυβέρνηση εργάζεται για να τοποθετήσει το έθνος ως σταθμό ανεφοδιασμού ΥΦΑ, καθώς αναμένει ότι η σημασία της ναυτιλίας για τη ναυτιλία θα αυξηθεί.

Η Ιαπωνία είναι ήδη ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο με μεγάλο περιθώριο. Παράλληλα με την κύρια χρήση του καυσίμου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η χώρα έχει αναπτύξει εγκαταστάσεις θαλάσσιας ανεφοδιασμού για την παροχή ΥΦΑ σε πλοία. Η Ιαπωνία είναι επίσης ένα σημαντικό εμπορικό έθνος και ο όγκος του ναυτιλιακού εμπορίου της αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική της για τον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση που υποστηρίζεται από εθελοντική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ιαπωνίας, η επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από τέσσερις προϋποθέσεις.

1 - Ανάληψη ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίου
Σήμερα υπάρχουν 118 σκάφη που τροφοδοτούνται με LNG στον κόσμο, ένα οριακό μερίδιο του παγκόσμιου στόλου. Ωστόσο, ο αριθμός αυξάνεται και σχεδόν διπλασιάζεται μέχρι το 2020, βάσει δεδομένων παραγγελίας πλοίου.

2 - Διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού ΥΦΑ παγκοσμίως
Οι φορείς εκμετάλλευσης θα χρειαστούν ένα δίκτυο λιμένων όπου θα μπορούν να επιβιβάζονται στο LNG. Οι εγκαταστάσεις αυτές καθίστανται όλο και περισσότερο διαθέσιμες στην Ευρώπη, και σε μικρότερο βαθμό στη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

3 - Πρόσφατοι και μελλοντικοί κανονισμοί εκπομπών
Οι κανονισμοί για τη μείωση των εκπομπών SOx και NOx από πλοία έχουν αυξήσει τη ζήτηση για εναλλακτικά καύσιμα συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ. Οι Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών (ECA) έχουν ενισχύσει την παράκτια ναυσιπλοΐα που τροφοδοτείται με ΥΦΑ στη Βόρεια Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το παγκόσμιο όριο θείου από το 2020 θα οδηγήσει πιθανώς στη χρήση των πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ σε άλλα μέρη του κόσμου.

4 - Στρατηγική τοποθεσία κοντά στις εμπορικές οδούς
Το λιμάνι του Keihin (Yokohama, Tokyo και Kawasaki) βρίσκεται στο ένα άκρο της εμπορικής διαδρομής του Βόρειου Ειρηνικού ως πρώτο λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης. Αυτό του δίνει ένα γεωγραφικό πλεονέκτημα για να γίνει σημαντικός κόμβος ανεφοδιασμού ΥΦΑ και η Keihin διαθέτει ήδη υπάρχουσα υποδομή ανεφοδιασμού ΥΦΑ.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ιαπωνία έχει τη δυνατότητα να γίνει σημαντικός κόμβος ανεφοδιασμού ΥΦΑ. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ορισμένες αβεβαιότητες. Οι κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές θα στοχεύουν σύντομα το θαλάσσιο CO2 και όχι πλέον το NOx και το SOx. Το ΥΦΑ μπορεί να μειώσει το CO2 κατά περίπου 20%, αλλά δεν είναι η ιδανική λύση για τη μείωση του αερίου θερμοκηπίου από τα πλοία. Για παράδειγμα, απελευθερώνει μεθάνιο από άκαυτο αέριο σε εξάτμιση κινητήρων (ολίσθηση μεθανίου) και η διακίνηση ΥΦΑ σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού οδηγεί σε διαφεύγουσες εκπομπές.

Η έκθεση συνιστά να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη πολιτικών για τις δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγέων ΥΦΑ, παγκόσμιων και παράκτιων ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων με υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης στην αποθήκευση και το χειρισμό ΥΦΑ.

Η έκθεση συνιστά επίσης τον προγραμματισμό της υποδομής ΥΦΑ με ευέλικτο τρόπο, ο οποίος μπορεί να κλιμακωθεί εάν και όταν η ζήτηση μεγαλώσει. Οι νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και η υποδομή φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν μια σειρά αερίων, όπως το βιομεθάνιο.

Η διεθνής συνεργασία στις υπηρεσίες ανεφοδιασμού ΥΦΑ συνιστάται επίσης. Η αύξηση του αριθμού των πλοίων που κινούνται με ΥΦΑ απαιτεί σημαντικά ένα παγκόσμιο δίκτυο εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού ΥΦΑ. Η Ιαπωνία δραστηριοποιείται σε διεθνείς προσπάθειες συντονισμού, για παράδειγμα μέσω συνόδου κορυφής Ιαπωνίας-Σιγκαπούρης το 2016 και κοινής μελέτης Ιαπωνίας-Σιγκαπούρης για την τροφοδοσία υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2017.

Επιπλέον, η έκθεση προτείνει την άμβλυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών παρενεργειών της ναυσιπλοΐας που τροφοδοτείται με ΥΦΑ. Το ΥΦΑ θα μπορούσε να αυξήσει τη συμβολή του σε πιο βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές εάν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων προμήθειας ΥΦΑ αξιοποιούν την πείρα τους για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των εναπομεινάντων αρνητικών επιπτώσεων.

Κατηγορίες: Ενέργεια, Καύσιμα & Λιπαντικά, Λιμάνια, Πλοήγηση, Σκάφη, Τάσεις δεξαμενόπλοιων, ΥΦΑ