Επέκταση, TGS Εγγραφή για την Αργεντινή Μελέτη Εξαγωγής ΥΦΑ

Shailaja A. Lakshmi10 Σεπτεμβρίου 2018
Εικόνα: Επιτάχυνση ενέργειας
Εικόνα: Επιτάχυνση ενέργειας

Η εταιρεία Excelerate Energy και η Transportadora de Gas del Sur (TGS) συμφώνησαν προσωρινά να αξιολογήσουν από κοινού τη βιωσιμότητα ενός έργου υγροποίησης και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Bahia Blanca στην Αργεντινή.

Η Αργεντινή εισάγει σήμερα υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) μέσω δύο πλωτών τερματικών εισαγωγής, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αιχμής της χειμερινής κατανάλωσης.

Η επιτυχής ανάπτυξη των αποθεμάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου της Αργεντινής είχε ως αποτέλεσμα την ενδεχόμενη υπέρβαση του φυσικού αερίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το έργο στοχεύει στη μελέτη της τεχνικής και εμπορικής βιωσιμότητας του φυσικού αερίου υγροποίησης και εξαγωγής κατά τη θερινή περίοδο, επιτρέποντας μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη των πόρων σχιστολιθικού φυσικού αερίου και μειώνοντας τις ετήσιες ανάγκες της Αργεντινής για καθαρές εισαγωγές φυσικού αερίου.

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018, οπότε η Excelerate και η TGS θα μοιραστούν τα αποτελέσματα με κυβερνητικούς και βιομηχανικούς αξιωματούχους και θα αποφασίσουν περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση του Έργου.

"Δεδομένης της υψηλής εποχικότητας της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Αργεντινή, το LNG έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας", δήλωσε ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Excelerate Daniel Bustos. "Το έργο αυτό θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Αργεντινής να μεγιστοποιήσει τη χρήση των τοπικών πόρων επιτρέποντας μια πιο προβλέψιμη ανάπτυξη της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου μειώνοντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος εισαγωγής ΥΦΑ".

Η TGS πραγματοποιεί ένα σημαντικό μεσαίο έργο με στόχο τη μεταφορά και τον έλεγχο της παραγωγής φυσικού αερίου που προέρχεται από τη λεκάνη Vaca Muerta, που βρίσκεται στην επαρχία Neuquén της Αργεντινής.

Το έργο αυτό αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των αποθεμάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου που προωθούνται από τις εθνικές και επαρχιακές κυβερνήσεις, καθώς θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποδομή για την προώθηση της αυξημένης παραγωγής αερίου στα κύρια μεταφορικά συστήματα.

"Η υλοποίηση της παραγωγής ΥΦΑ μέσω του Έργου θα είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης μη συμβατικών αερίων, καθώς θα επιτρέψει την επέκταση της κλίμακας της αγοράς φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις εξαγωγικές ευκαιρίες, αφού ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς στην Αργεντινή", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TGS Εμπορικός Διευθυντής Néstor Martín.

Και η Excelerate και η TGS υπήρξαν κρίσιμοι παίκτες στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ενέργειας της Αργεντινής. Επί του παρόντος, το εκατό τοις εκατό του ΥΦΑ που εισάγεται και επανεγκαθίσταται στη χώρα είναι μέσω των δύο πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του Excelerate (FSRUs).

Επέκταση του πρώτου τερματικού σταθμού εισαγωγής LNG της Νότιας Αμερικής το 2008 στη Bahía Blanca, ακολουθώντας με το δεύτερο τερματικό το 2011 στο Escobar της Αργεντινής. Η TGS είναι η κορυφαία εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου στην Αργεντινή και κατέχει και εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο δίκτυο αγωγών της Νότιας Αμερικής. Το Έργο υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο μερών να καταστήσουν τον ενεργειακό τομέα της Αργεντινής περισσότερο βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Κατηγορίες: Ενέργεια, ΥΦΑ