Η Ελλάδα ξεκινά την υποβολή προσφοράς για να κατακλύσει το Ελληνικό Πετρέλαιο

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe18 Απριλίου 2018
Εικόνα αρχείου (CREDIT: AdobeStock / © Sharrif Che'Lah)
Εικόνα αρχείου (CREDIT: AdobeStock / © Sharrif Che'Lah)

Η Ελληνική είναι η τρίτη μεγαλύτερη μονάδα διύλισης στην Ευρώπη. Στις 18 Μαΐου ορίζεται προθεσμία για «εκδηλώσεις ενδιαφέροντος».
Την Τετάρτη, η Ελλάδα ξεκίνησε διεθνή διαγωνισμό για να πουλήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην Hellenic Petroleum στο πλαίσιο της τρίτης διεθνούς διάσωσης.
Το πρακτορείο ιδιωτικοποίησης της Ελλάδας δήλωσε ότι θα πωλήσει τουλάχιστον το 50,1% στο μεγαλύτερο εργοστάσιο πετρελαίου της χώρας και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 18 Μαΐου.
Οι κύριοι μέτοχοι της Ελλάδας και η Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Πετρελαίου και Βιομηχανίας συμφώνησαν αυτό το μήνα να εκχωρήσουν τουλάχιστον το 50,1% της εταιρείας.
Η Ελληνική είναι η τρίτη μεγαλύτερη μονάδα διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη με βάση την αγοραία αξία της, ύψους 2,6 δισ. Ευρώ.
Το πεντεευρωπαϊκό πετρέλαιο κατέχει το 45,5% της Ελληνικής και η Αθήνα κατέχει μερίδιο 35,5%.
Στο έντυπο διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό του, ο οργανισμός ιδιωτικοποίησης δήλωσε ότι η πώληση θα είναι μια συναλλαγή σε μετρητά.
Το μερίδιο που θα εκχωρήσει ο καθένας από τους κύριους μετόχους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν οι επενδυτές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές, ανέφερε ο οργανισμός.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ στην περίπτωση κοινοπραξίας, τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να πληροί αυτή την απαίτηση.

Αναφορά από την Αγγελική Κουταντού

Κατηγορίες: Ενέργεια, Καύσιμα & Λιπαντικά, Κυβερνητική ενημέρωση, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Συμβάσεις, Χρηματοδότηση