Η ΕΕ εγκρίνει κρατική ενίσχυση για τον τερματικό σταθμό LNG Klaipėda της Λιθουανίας

Laxman Pai2 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: Αρχή Κρατικών Λιμένων της Κλαϊπέντα
Εικόνα: Αρχή Κρατικών Λιμένων της Κλαϊπέντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΚ έχει εγκρίνει σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις την αποζημίωση που χορήγησε η Λιθουανία στο LITGAS για την παροχή υποχρεωτικής ποσότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον τερματικό σταθμό LNG στην Klaipėda.

Τον Νοέμβριο του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της κατασκευής και λειτουργίας τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμένα της Klaipėda Λιθουανία. Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ διαδραμάτισε, από την κατασκευή του, τη διαφοροποίηση των προμηθειών αερίου και την ασφάλεια εφοδιασμού στη Λιθουανία.

Τον Ιούνιο του 2018, η Λιθουανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ορισμένες αλλαγές στο καθεστώς ενισχύσεων που εγκρίθηκε το 2013, δηλαδή την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας της LITGAS και την άρση των υποχρεώσεων αγοράς.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ πρέπει να διατηρηθεί σε λειτουργία, πράγμα που απαιτεί συνεχείς παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και συνεχή επαναεριοποίησή του. Ως εκ τούτου, τον Ιανουάριο του 2016, η Λιθουανία αποφάσισε να τροποποιήσει το αρχικό καθεστώς και να αναθέσει στον LITGAS, προμηθευτή υγροποιημένου αερίου, υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να εξασφαλίσει την προμήθεια υποχρεωτικής ποσότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου στο τερματικό σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Klaipėda.

Σε αντάλλαγμα, η LITGAS λαμβάνει αποζημίωση από το λιθουανικό κράτος για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η αποζημίωση χρηματοδοτείται μέσω ενός "συμπληρώματος ασφαλείας", το οποίο αποτελεί πρόσθετο τέλος που καταβάλλουν όλοι οι χρήστες του συστήματος μεταφοράς αερίου.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που ενέκρινε η Επιτροπή το 2013, όταν άρχισε να λειτουργεί ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου, η Λιθουανία εισήγαγε μια «υποχρέωση αγοράς», βάσει της οποίας οι παραγωγοί θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώθηκαν νόμιμα να αγοράσουν ορισμένη ποσότητα αερίου από την LITGAS.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά φυσικού αερίου, η Λιθουανία θεωρεί ότι από τον Ιανουάριο του 2019 η υποχρέωση αγοράς δεν θα είναι πλέον απαραίτητη και μπορεί να καταργηθεί. Ως αποτέλεσμα, η LITGAS θα πωλήσει απευθείας το φυσικό αέριο της στην αγορά.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τις αλλαγές στο καθεστώς ενίσχυσης της Λιθουανίας βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του αρχικού καθεστώτος, και ιδίως η άρση της υποχρέωσης αγοράς, θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου της Λιθουανίας.

Η Επιτροπή ενέκρινε τόσο το ισχύον καθεστώς για την περίοδο από το 2016 έως το τέλος του έτους 2018 όσο και το τροποποιημένο καθεστώς για την περίοδο από το 2019 έως το τέλος του 2024.

Επιπλέον, ο θαλάσσιος λιμένας της Klaipeda θα συμβάλει στον στόχο της ΕΕ για την Ενέργεια να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας με τη διαφοροποίηση της προσφοράς και τη δημιουργία μιας πλήρως διασυνδεδεμένης αγοράς ενέργειας στην ΕΕ.

Τον Αύγουστο του 2018, η Λιθουανία έλαβε μέσω του θαλάσσιου λιμένα της Klaipeda την πρώτη αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του προέδρου Juncker και του Προέδρου Trump, τον Ιούλιο, για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας. Η κατανομή της ενέργειας στα ευρωπαϊκά σύνορα μέσω ενός συνδεδεμένου σύγχρονου ενεργειακού δικτύου δημιουργεί ένα σύστημα πιο ασφαλές, βιώσιμο και προσιτό.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Λιμάνια, Τάσεις δεξαμενόπλοιων, ΥΦΑ